hoc vien aspace thuc hanh

Tìm hiểu khóa học nghề sơn đồng ô tô

Khóa học sơn đồng ô tô tại @SPACE đào tạo hoàn toàn theo giáo trình, nội dung, quy trình và tiêu chuẩn của Kansai Nhật Bản. Do chuyên gia huấn luyện của Kansai trực tiếp đào tạo tại xưởng của Kansai Miền Trung Tây Nguyên.

Tìm hiểu những vị trí bạn có thể làm việc sau khi tốt nghiệp

Vị trí làm việc

Kỹ thuật viên tại hãng/ xưởng dịch vụ

Trưởng kỹ thuật viên/ Quản đốc tại hãng/ xưởng dịch vụ

Chủ garage

Trưởng phòng đào tạo tại hãng

Những giá trị @SPACE mang lại cho bạn

Với triết lý đào tạo Thực hành-Thực tế-Thực nghiệp, bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia @space đào tạo và huấn luyện trên những tình huống thực tế. Thực hành trực tiếp tại hai xưởng chuyên điện và động cơ với trang thiết bị và cơ sở vật chất hiện đại.

  • Huấn luyện tay nghề đúng chuẩn KỸ SƯ
  • Chương trình đào tạo hoàn toàn THỰC HÀNH
  • Làm việc với hàng trăm tình huống THỰC TẾ
  • Cam kết giới thiệu VIỆC LÀM tận tay

Nội dung đào tạo chi tiết

Đào tạo học viên các kiến thức về an toàn lao động, sức khỏe, cách sử dụng, vận hành dụng cụ, các kỹ năng pha màu ban đầu.

Phương pháp đào tạo: Case study, mô tả thành các đầu việc cụ thể, hướng dẫn và kèm cặp để học viên thực hiện tốt các yêu cầu từng đầu việc.

Giới thiệu trang thiết bị đồ nghề về hàn gò

Hường dẫn sử dụng đồ nghề

Sử dụng oxy gió đá

Sử dụng hàn điện

Cắt tôn

Phương pháp hàn oxy gió đá

Phương pháp cách hàn điện

Phương pháp mài tôn

Phương pháp hút móp tôn

Đào tạo học viên các kỹ thuật làm nền, bóc, mài, hạ mí…sơn…và thành thạo với tay sơn “cực dẻo”.

Phương pháp đào tạo: Case study, mô tả thành các đầu việc cụ thể, hướng dẫn và kèm cặp để học viên thực hiện tốt các yêu cầu từng đầu việc.

Thực hành bóc sơn

Thực hành mài hạ mí

Thực hành bả matic mặt phẳng và mặt cong

Thực hành phun sơn

Thực hành che chắn

Thực hành sơn màu solid và keo bóng

Thực hành trực tiếp trên ô tô

Thực hành đánh bóng

Đào tạo học viên các kiến thức về màu sắc, kỹ thuật pha hoàn chỉnh các loại màu, con mắt so màu…

Phương pháp đào tạo: Case study, mô tả thành các đầu việc cụ thể, hướng dẫn và kèm cặp để học viên thực hiện tốt các yêu cầu từng đầu việc.

- Kỹ thuật pha màu metalic

- Kỹ thuật pha màu camay

- Phương pháp dặm vá màu metalic

- Phương pháp dặm vá màu camay 3 lớp

- Hệ thống phòng sơn và máy nén khí

- Lỗi sơn và cách khắc phục

Phương pháp đào tạo: Case study, mô tả thành các đầu việc cụ thể, hướng dẫn và kèm cặp để học viên thực hiện tốt các yêu cầu từng đầu việc.

- Thực hành hoàn chỉnh các bước đã được đào tạo

- Thực hành theo qui trình Kansai

Ôn tập kiến thức về sơn, pha sơn

Kiểm tra A và K

Kiểm tra (Sơn hoàn chỉnh một cánh cửa theo yêu cầu)

hoc vien aspace thuc hanh