Thông báo thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng khóa 2021

Trường Cao Đẳng Thực Hành (@SPACE) chúc mừng những thí sinh có tên trong danh sách dưới đây đã trúng tuyển và đủ điều kiện nhập học đợt 1 tại Khoa Công nghệ Ô tô, chuyên ngành Kỹ thuật ô tô.

Mời Anh/ Chị đến làm thủ tục nhập học tại:

– Thời gian: 8h00, Thứ Hai, ngày 16 tháng 08 năm 2021

– Địa điểm: Phòng Tuyển sinh (P. 101), 18 Võ Văn Tần, Thanh Khê, Đà Nẵng

=> Lưu ý: Sinh viên hoàn thành thủ tục nhập học trước 17h, ngày 07/08/2021

Liên hệ tư vấn viên để được hướng dẫn chi tiết: 0236 3699699/ 0905 467226

 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 

STT Mã số Họ tên thí sinh Mã ngành Học phí (kỳ)
1 20210801 NGUYỄN CÔNG TUẤN ANH 6510202 6.500.000đ
2 20210802 NGUYỄN KIM SỸ 6510202 6.500.000đ
3 20210803 HỒ ĐẮC VĂN 6510202 6.500.000đ
4 20210804 ĐẶNG ĐẠI LÃNH 6510202 6.500.000đ
5 20210805 TRẦN CÔNG MINH 6510202 6.500.000đ
6 20210806 LÊ ĐỨC LƯƠNG 6510202 6.500.000đ
7 20210807 NGUYỄN PHƯỚC TRUNG 6510202 6.500.000đ
8 20210808 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 6510202 6.500.000đ
9 20210809 LÊ HOÀNG HƯNG 6510202 6.500.000đ
10 20210810 TRẦN CÔNG TRẠNG 6510202 6.500.000đ
11 20210811 LÊ DUY THỊNH 6510202 6.500.000đ
12 20210812 PHẠM ĐẮC THỌ 6510202 6.500.000đ
13 20210813 LÊ CHÁNH HẢI 6510202 6.500.000đ
14 20210814 TRẦN MINH THUẬN 6510202 6.500.000đ
15 20210815 HOÀNG NHẬT ANH 6510202 6.500.000đ
16 20210816 NGUYỄN VĂN CHÂU 6510202 6.500.000đ
17 20210817 NGUYỄN ANH THỊNH 6510202 6.500.000đ
18 20210818 TRƯƠNG KHẮC TRUNG 6510202 6.500.000đ
19 20210819 NGUYỄN VĂN NGUYÊN 6510202 6.500.000đ
20 20210820 NGUYỄN PHI HÙNG 6510202 6.500.000đ
21 20210821 NGUYỄN VĂN TÀI 6510202 6.500.000đ
22 20210822 TRẦN ĐỨC THẮNG 6510202 6.500.000đ
23 20210823 TRẦN QUANG HUY 6510202 6.500.000đ
24 20210824 NGUYỄN CỬU THÁI 6510202 6.500.000đ
25 20210825 HOÀNG TRỌNG QUỲNH 6510202 6.500.000đ
26 20210826 NGUYỄN TẤN 6510202 6.500.000đ
27 20210827 VÕ KIỀU HUY 6510202 6.500.000đ
28 20210828 TRẦN TRUNG THÀNH 6510202 6.500.000đ
29 20210829 PHẠM THANH KIỆT 6510202 6.500.000đ
30 20210830 ĐOÀN MINH DŨNG 6510202 6.500.000đ
31 20210831 ĐẶNG NGỌC CÔNG BẮC 6510202 6.500.000đ
32 20210832 LÝ VĂN ÁNH 6510202 6.500.000đ
33 20210833 NGUYỄN TRỌNG TÍN 6510202 6.500.000đ
34 20210834 NGÔ ANH TUẤN 6510202 6.500.000đ
35 20210835 HUỲNH VĂN SANG 6510202 6.500.000đ
36 20210836 NGUYỄN THẾ HỮU 6510202 6.500.000đ
37 20210837 HOÀNG XUÂN HẢI 6510202 6.500.000đ
38 20210838 NGUYỄN PHAN QUANG BẢO 6510202 6.500.000đ
39 20210839 HUỲNH ĐÌNH THƯƠNG 6510202 6.500.000đ
40 20210840 TRẦN HIẾU PHI 6510202 6.500.000đ
41 20210841 NGUYỄN QUANG THUẦN 6510202 6.500.000đ
42 20210842 ĐẶNG QUANG HUY 6510202 6.500.000đ
43 20210843 NGUYỄN LÊ HOÀI ÂN 6510202 6.500.000đ
44 20210844 NGUYỄN HỮU NGHĨA 6510202 6.500.000đ
45 20210845 HUỲNH TẤN VƯƠNG 6510202 6.500.000đ
46 20210846 PHAN QUANG TỊNH 6510202 6.500.000đ
47 20210847 TRẦN VĂN THẮNG 6510202 6.500.000đ
48 20210848 ĐỖ QUỐC ĐẠT 6510202 6.500.000đ
49 20210849 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 6510202 6.500.000đ
50 20210850 BÙI ĐỨC NHA 6510202 6.500.000đ
51 20210851 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 6510202 6.500.000đ
52 20210852 TRƯƠNG TẤN VŨ 6510202 6.500.000đ
53 20210853 NGUYỄN MINH THÀNH 6510202 6.500.000đ
54 20210854 ĐẶNG VĂN TÂM 6510202 6.500.000đ
55 20210855 LÊ HỮU TÀI 6510202 6.500.000đ
56 20210856 TRẦN NGUYỄN BÌNH SƠN 6510202 6.500.000đ
57 20210857 HỒ HỮU TRÍ 6510202 6.500.000đ
58 20210858 NGUYỄN ĐÌNH HIỆP  6510202 6.500.000đ
59 20210859 ĐẶNG SỶ HÙNG  6510202 6.500.000đ
60 20210860 CAO ĐỨC CHIẾN  6510202 6.500.000đ
61 20210861 NGUYỄN VĂN CƯỜNG  6510202 6.500.000đ
62 20210862 NGUYỄN CHU THIÊN  6510202 6.500.000đ